subscribe-sms

خبرنامه غیرفعال است!

سؤالات متداول


 

 

سوال – آیا از سمپاشی هوائی می توان برای مبارزه با آفات استفاده نمود ؟

جواب- خیر.این روش سمپاشی کلا در کشور منسوخ گردیده است.

سوال – آیا هر نازلی برای کل آفات کاربرد دارد؟

جواب – نازلهای مورد استفاده برای آفات،بیماریها و علفهای هرز متفاوت بوده و در مورد علفهای هرز الزاما باید از نازلهای تی جت استفاده گردد.

سوال - آفات عمومی چه آفاتی هستند؟

جواب – آفاتی مانند موش و ملخ که دولت مسئولیت کنترل آنها را عهده دار می باشد.

سوال - آفات همگانی چه آفاتی هستند ؟

جواب – آفاتی مانند سن گندم که مسئولیت کنترل آنها به عهده خود کشاورز می باشد و وظیفه دولتی نظارت و راهنمائیهای فنی و اطلاع رسانی قضیه می باشد.

سوال - آفات خصوصی چه آفاتی هستند ؟
جواب – کلیه عوامل خسارتزا بغیر از موش،ملخ و سن که مسئولیت کنترل این عوامل به عهده خود کشاورز می باشد..

سوال - برای دریافت تسهیلات خرید تراکتور و کمباین و ادوات کشاورزی باید به کجا مراجعه نمایم ؟

‌جواب - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان – واحد مکانیزاسیون

سوال - برای دریافت سوخت مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی و … باید به کجا مراجعه و چه مدارکی مورد نیاز می باشد ؟

جواب - با ورود به سامانه tejaratasan.ir توسط کامپیوتر های شخصی و یا مراجعه به دفاتر خدمات اینترنتی با ثبت نام در سامانه و درخواست فرآورده های نفتی دفترچه مالکیت تراکتور و یا کمباین را در زمان ثبت نام اسکن می نمایند.

 سوال - برای راه اندازی تشکلهای مکانیزاسیون باید به کجا مراجعه و چه مراحلی را باید طی نمائیم؟

جواب - مراجعه متقاضی به یکی از شرکتهای خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی محل اجرای طرح و ارائه درخواست کتبی مبنی بر ایجاد واحد مکانیزاسیون کشاورزی در منطقه

سوال -  شرایط و ضوابط دریافت تسهیلات تراکتور و کمباین چیست ؟

جواب - داشتن اراضی زراعی و یا باغی به میزان لازم برای کشاورزان ، داشتن گواهینامه برای رانندگان حرفه ای ، دارا بودن حداقل تعداد 100 رأس دام برای دامداریها، دارا بودن پروانه تأسیس معتبر در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی برای واحدهای مکانیزاسیون کشاورزی و سایر شرکتهای واجد شرایط
 

 

 

 


دستگاه موور


دستگاه خرمن کوب


روتیواتور